Український націонал-анархізм


Share Next Entry
Хто такі націонал-анархісти та за що ми боремося
ukrrevolution wrote in ukr_na
Світ змінився. І вимагає свіжих поглядів, реформування установок, нових ідеологій. На зламі тисячоліть, на зламі епох виокремився такий напрямок прогресивної думки, як націонал-анархізм. Це глибоко революційна, антикапіталістична, антидержавницька ідеологія, що ґрунтується на синтезі революційного націоналізму та робітничого анархізму, а також увібрала в себе найкраще з новітніх антисистемних течій: екологізму, здорового способу життя, DIY, автономізму і т.д. 

Невдовзі після появи націонал-анархісти наражалися на шквал критики з усіх боків політичного спектру: від «ліваків» до «правих». Побачивши дещо, що не вписується в їхнє нав’язане системою вузьколобе уявлення про політичні ідеології, догматики спричинили негативну реакцію на намагання людей скинути із себе окови старих політичних забобонів і жити спільною метою: волі людині, волі народам, добробуту всього людства. Часто-густо «критики» навіть не намагалися осягнути вчення націонал-анархізму, роблячи закиди в його нелогічності, суперечності тощо, що, звісно ж, було упереджено та несправедливо.

Отже, хочеться виступити проти подібної несправедливості та виокремити деякі найголовніші тези нашого – українського – націонал-анархізму, що так бурхливо розвивається серед нашого народу, цілком підтверджуючи одвічну волелюбну природу українського національного характеру.


Українські націонал-анархісти стоять на таких ідеологічних принципах:

 • націоналізм; солідарність поміж українцями, принцип т. зв. "національної любові"

Ми розглядаємо націю в якості природної кровної спільноти, що ґрунтується на критеріях культури, традиції, мови, походження та загального історичного спадку. Нація - це одна велика родина, де є місце лише для братерства, взаємної допомоги та підтримки. Хто ж заподіює людям шкоду, той не є її частиною, незважаючи навіть на етнічне походження – ті ж самі буржуазні паразити перестають бути українцями, як тільки починають гнобити свій народ.

 • проти капіталізму; за бездержавний соціалізм 

Капіталізм – це рабство. Приватна власність – це крадіжка. Справедливість у соціальній сфері можлива лише за справедливості в сфері економічній – і вона неможлива, поки над трудящими нависає диктатура людожерського всесвітнього капіталу, яка призводить до глобалізації, злиднів, імперіалістичних воєн, перетворюючи працю із засобу розвитку на рабську повинність. Ми пропонуємо соціалістичну альтернативу, де не буде нужденних, де праця буде засобом розвитку та самовираження, а не огидним засобом поневолення; виступаємо за експропріацію всіх засобів виробництва на користь найманих робітників. У безкласовому суспільстві засоби виробництва належатимуть усій нації, а не паразитам під назвою «держава», люди працюватимуть не заради виживання за рахунок подачок буржуїв, а задля отримання задоволення від саморозвитку та з альтруїстичних мотивів суспільної користі своєї діяльності.

 • революційність; проти парламентаризму та партійної боротьби

Сучасний проект «Україна» є наочним прикладом гноблення класом паразитів (олігархи, політикани тощо), що не має національності та є однаковим по всьому світу, класу трудящих – українців. Нам же потрібне розвинене вільне незалежне громадянське суспільство, коли держава – сам народ, а не відчужена купка експлуататорів. Проте паразити на тілі нації просто так владу не віддадуть, тому взяти право на волю ми можемо лише шляхом справжньої народної – національної та соціальної – революції.

У справедливому суспільстві кожний трудящий братиме участь у вирішенні економічних, політичних та інших питань за допомогою встановлення низової влади народних рад трудящих з горизонтальною ієрархією, а не парламенту та партій, що лише монополізують владу мас і право вирішувати за них їхні справи. З цього випливає неодмінна децентралізація та самоорганізація, принцип низової ініціативи. Загальні питання вирішуватимуться за допомогою відправлення делегатів від рад з правом реального імперативного мандату.

Люди розучилися думати та діяти самі – від цього ж і страждають. Треба запобігти безпорадності – нам потрібні сильні волелюбні люди, а не раби. Запорукою успіху цього є намагання всіма силами підняти свідомість людей, зробити революцію в головах людей – «Хто має вуха, нехай слухає!»

 • мовно-культурний і расовий диференціалізм

Цитуючи одну видатну людину, українські націонал-анархісти стверджують: «Світ Божий великий, і складається з окремих народів чи націй, і кожен народ — окреме закінчене ціле. І в тому й краса всесвіту, що народи зберігають свою окремішність, як на пишній луці кожна окрема квітка має свій окремий колір і запах».

Тому ми бажаємо усунення ксенофобії — природного почуття, яке виникає внаслідок проживання різних націй на одній території, через що неодмінно стикаються їхні інтереси, і вважаємо національний диференціалізм єдиним способом їй запобігти.

 • проти українофобії та українофобів

Як анархісти, ми боронимо волю кожної людини. Як націоналісти, ми боронимо волю кожного народу. Але український народ є для нас найближчим, як для кожної людини найближчою є рідна матір, а не чужа. Тому ми гостро виступаємо проти будь-яких проявів українофобії, намагань принизити чи в чомусь образити нашу націю, доходячи в цьому питанні до крайньої точки радикалізму.

 • проти імперіалізму; за Світову революцію

Кожна нація має право на самовизначення, тому ми проти будь-яких проявів імперіалізму – цього інструменту космополітичної буржуазії для поневолення народів. Кінцевої нашою метою є Світова революція, котра звільнить кожну людину, кожну націю від гніту та дасть волю всім народам Землі, що є неодмінною запорукою вільного існування насамперед української нації.

 • проти ліберальних цінностей і глобалістичної масової культури; за нову вільну українську культуру на основі відродження позитивних українських цінностей, ментальності, духовності, традицій

Капіталістична система пропонує всюдисущий культ комфорту та споживацтва, культуру сексуальної провокації, щоб зробити з людей апологетів гедонізму та бездумних споживачів, що приводить їх до відторгнення від навколишньої дійсності – а це, в свою чергу, до деградації, викорінення людської природи, занепаду людської душі. Капіталізм є антилюдським, послуговується виключно принципами власного збагачення, тому не потребує розумних, освічених та розвинутих особистостей – вони йому просто невигідні. Нашою ж метою є відтворення нової вільної української культури на основі відродження та розвитку всього позитивного, що має наша традиційна спадщина – це має стати справжньою альтернативою масовій культурі, котра є засобом буржуазної диктатури для пропаганди капіталізму та державної влади, як єдино можливих способів існування суспільства. 

 • загальне озброєння народу та створення армії міліційного типу з добровільною службою та виборними отаманами

Ми виступаємо як проти призовної армії, що калічить людину фізично та духовно, так і проти контрактної армії, що являє собою організацію найманих вбивць на службі в держави; ми також проти міліції, що не забезпечує українців спокійним життям – натомість є знаряддям гноблення народу державою. Альтернативу армії та міліції ми вбачаємо у всенародному озброєнні та армії міліційного типу з добровільною службою та виборними отаманами.

 • здоровий спосіб життя, свободу від наркотиків і шкідливих звичок

Усе дозволено, але не все корисно; усе дозволено людині, але ніщо не повинно володіти нею. Якщо ж людина – раб своїх шкідливих звичок, що не може відмовитися від знищення свого ментального та фізичного здоров’я , то вона є рабом загалом по своїй суті. А нам – людям, котрі прагнуть абсолютно вільного розвиненого суспільства – раби та дегенерати не потрібні.

 • охорону природи, захист навколишнього середовища

Збереження чистоти довкілля – запорука нашого майбутнього. Загубимо природу – самі загинемо. Тому ми виступаємо за такий спосіб життя, що передбачає гармонійне співіснування людини та природи. З цього випливає також захист братів наших менших у всьому їхньому розмаїтті, боротьба за звільнення тварин, протест проти експлуатації та знущання над живими істотами.

Як націоналісти, ми вважаємо, що кожний народ зобов’язаний дбати про свою батьківщину, з чого випливає турбота у першу чергу про природу свого рідного краю.

 • руралізм

Скупчення в одному місці багатьох сотень тисяч чи навіть мільйонів жителів диктується умовами капіталістичного господарства, що перетворює робітника в звичайне знаряддя виробництва багатства. Велике місто нівечить людську природу – фізично та духовно, не тільки збільшує захворюваність і смертність населення, робить наш організм слабкішим і кволішим, але, безсумнівно, шкідливо впливає на моральну подобу людини; що ще страшніше – місто має негативний вплив на довкілля, руйнуючи екологію Землі, спотворюючи її здорову подобу.

Прагнення до сільського життя, котре характерне для морально здоровішої частини населення міста, є вираженням природного інстинкту людської істоти. Раціональне поєднання розумової та фізичної праці найкраще можна втілити в селі, за умови сільського господарства. Тому ми виступаємо за знищення сучасного міста, що буде незаперечним надбанням для народу та природи.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Це, звісно, лише поверхневий огляд найголовніших питань для розуміння самої суті ідеї націонал-анархізму. І підсумовуючи всі ці тези, хочеться зробити висновок: наразі найголовнішою нашою метою, найсильнішим нашим прагненням є революція в головах людей. Без цього не буде жодних змін і позитивних тенденцій.

   Артем Степовик

?

Log in